راهنمای Cisco AnyConnect در مکینتاش (روش دوم)

۱- ابتدا ترمینال را باز کرده و homebrew را با دستور زیر نصب کنید. (اطلاعات بیشتر در مورد homebrew)

 

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

راهنمای Cisco AnyConnect در مکینتاش (روش دوم)

۲- پس از نصب کلید اینتر را فشار دهید و در صورت درخواست پسورد ، پسورد سیستم خود را وارد کنید .

راهنمای Cisco AnyConnect در مکینتاش (روش دوم)

راهنمای Cisco AnyConnect در مکینتاش (روش دوم)

۳- حال دستورهای زیر را به ترتیب وارد کنید:

brew update

brew install openconnect

راهنمای Cisco AnyConnect در مکینتاش (روش دوم)

راهنمای Cisco AnyConnect در مکینتاش (روش دوم)

راهنمای Cisco AnyConnect در مکینتاش (روش دوم)

۴- برای اتصال به سرور دستور زیر را وارد کنید:

openconnect -u username c1.servadd.org

      ۵- به جای  username، نام کاربری و به جای c1.servadd.org آدرس سروری که قصد اتصال به آن را دارید را وارد کنید:

      توجه: لیست سرورهای Cisco AnyConnect

راهنمای Cisco AnyConnect در مکینتاش (روش دوم)

 

 

   ۶- از شما درخواست میشود برای اتصال به سرو yes را تایپ کرده و اینتر کنید و در ادامه پسور اشتراک خود را وارد کرده تا کانکت شوید .

راهنمای Cisco AnyConnect در مکینتاش (روش دوم)

راهنمای Cisco AnyConnect در مکینتاش (روش دوم)

راهنمای Cisco AnyConnect در مکینتاش (روش دوم)

راهنمای Cisco AnyConnect در مکینتاش (روش دوم)


خرید آنلاین پشتیبانی