راهنمای Https Proxy
این روش در ایران محدود شده و فقط برای تغییر IP جهت ورود به سایت هایی که ایران را تحریم کرده اند کارایی دارد.

نحوه نصب و تنظیم

در سیستم عامل خود و یا در تنظیمات نرم افزار مورد نظر، پراکسی زیر را وارد کنید:

Host: https.servadd.org
Port: 443

در صورتی که در تنظیمات پراکسی قسمت username و password بود، باید آنها را نیز وارد کنید.


خرید آنلاین پشتیبانی